Tıbbi İlgi Alanları

Çocuk Bağışıklık Sistemi Hastalıkları
Astım
Besin Allerjileri
İlaç Allerjileri
Atopik Dermatit (Egzema)
Allerjik Rinit
Arı alerjileri
Ürtiker
Anjioödem
Herediter Anjioödem
Anaflaksi
Sağlam Çocuk Takibi ve Aşılamaları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Acil