Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı

Çocuk hastalıkları uzmanı çocuğun doğumundan 18 yaşına kadar olan sürecindeki sağlık durumu ile ilgilenen uzman doktorlardır.
Çocuk alerji uzmanları ise çocuk hastalıkları uzmanlığının yanında uzmanlık almış doktorlardır.
Çevremizde bulunan ve vücudumuzda alerjik yanıt oluşturan maddelere“alerjen” denir. Alerji vücudumuzun bağışıklık sisteminin alerjenlere karşı, aşırı şekilde ve anormal bir yanıt, tepki vermesi olarak tanımlanabilir.

 

Çocuk Alerji Bilimi vücudumuzun alerjenler ve bunlara alerji gelişmesiyle ile ilgili sorunları ve hastalıkları  ile uğraşan tıp bilimin dalıdır.

Çocuk Alerjisi Uzmanı veya tıp diliyle Pediatrik Alerji  Uzmanı ise yenidoğan döneminden 18 yaşına kadar olan bebek, çocuk ve  ergenlerde görülen; 

Astım
Alerjik Nezle
Hışıltılı Çocuk (Wheezing İnfant)
Egzema (Atopik Dermatit)
Ürtiker (Kurdeşen)
Kontakt dermatit
Göz Alerjisi
Gıda Alerjisi
İlaç Alerjileri
Böcek Alerjileri
Mesleki Allerjiler
Anaflaksi (Alerjik Şok)
Herditer Anjioödem

gibi allerjik sorunların tanı, tedavi ve izlemleri ile ilgilenir.