İnterstisyel Akciğer Hastalığı

İnterstisyel akciğer hastalığı ne demektir?

Akciğeri oluşturan ve alveol dediğimiz nefes almamıza ve oksijenlenmeyi sağlayan hava kesecikleri vardır. Bu hava keseciklerin etrafı çeşitli nedenlerle kalınlaşma olursa oksijenlenme bozulur ve nefes alıp vermemiz zorlaşır. İşte nefes almamızı zorlaştıran ve hava keseciklerin etrafındaki kalınlaşmalara interstisyel akciğer hastalıkları denilmektedir.

 

Belirtileri nelerdir?

Akciğerin yeterince oksijenlenme yapamamasından dolayı hızlı nefes alıp verme, nefes darlığı ve büyüme gelişme geriliği belirtileri olur.

 

Hangi yaşlarda ortaya çıkar?

Genellikle 50 yaşından büyüklerde görülmesine rağmen çocuklarda 1 yaşından küçüklerde görülür.

 

Sebepleri nelerdir?

Enfeksiyonlar, genetik nedenler, romotolojik hastalıklar, kalp hastalıkları gibi çeşitli hastalıklara bağlı gelişebilir.

 

Teşhis nasıl konulur?

Kistik fibrozis, yutma bozuklukları nedeniyle akciğerlere besin kaçması, reflü dediğimiz mide kapakçığının yetersizliği sonucu akciğerlere besinlerin kaçması ve kalp hastalıkları araştırılıp bu hastalıkların olmadığı saptandıktan sonra akciğerin bilgisayarın tomografisi çekilmelidir. Tomografi bulguları bu hastalığı düşündürürse biopsi yapılmalıdır. Biopsi ile kesin tanı konulmaktadır.

 

Tedavisi var mıdır?

Steroid, hidroksiklorakin gibi tedaviler verilebilmektedir. Tedavi başarısı çok kötüden iyiye kadar değişmektedir. Hastadan hastaya sonuçlar değişmektedir.